Parkering Fredevika, og hvordan finner du oss

by André Knudsen

Fra nord: Følg RV4 gjennom Gjøvik og ta av mot Minnesund (RV33). Ta av mot venstre i lyskryss ved undergang (Østre Toten vei). Følg denne veien ca. 300 meter og ta av mot venstre og følg denne veien ca. 400 meter og du finner parkering på høyre hånd.

Fra sør: Følg RV33 mot Gjøvik. Ta av ved Rambekk/Østre Totenvei. Følg denne veien ca. 1,5 km og ta av mot høyre. Følg denne veien ca. 400 meter og du finner parkering på høyre hånd.

Det er tillatt å kjøre ned til havna for av/pålessing, men parkering skal kun skje oppe på parkeringsplassen nedenfor Steinerskolen/Gjøvik Gravlund