Opplagsplassen

by André Knudsen

Opplagsplassen til Gjøvik Seilforening er pr. dags dato ved den gamle ferjekaia på Gjøvik (Gjøvik Marina og Bobilparkering). Her er det også tilgang på vann og strøm med tanke på båtpuss, vedlikehold o.l.

Når sesongen starter og heisingen er unnagjort er det viktig at alle tar med seg det de har stående samt rydder opp etter seg da plassen benyttes som bobilparkering gjennom sommerhalvåret.

Det arrangeres felles heising både høst og vår for foreningens medlemmer og foreningens leder sender ut felles info rundt dette.